Investera i framtiden

Leverans av räkenskapshandlingarI ditt företags historia finns ovärderlig kunskap och erfarenhet som borde tas till vara. Och det är här vi kommer in i bilden. Med bred kompetens, stort engagemang och höga säkerhetskrav hjälper vi er att skapa en arkiveringspolicy utifrån rådande regelverk. Policyn ger struktur, regler och säkerhetsrutiner för hantering av arkivhandlingar. Vi delar också med oss av smarta tips på hur det historiska arkivet kan användas i ert interna arbete. Saknar ni egen arkiveringsplats finns utrymme att hyra i våra lokaler vid Tallenområdet i Falun.

Arkivnotiser

Arkivcentrum Dalarna

Öppettider mån-tors kl 09-16

Stortallsvägen 4
79155 FALUN

Tel: 023-455 70

info@arkivcentrumdalarna.se