Med fokus på Dalarnas näringsliv

Välkommen till Arkivcentrum Dalarna. Här bevaras historien om Dalarnas näringsliv och kultur från medeltiden fram till idag. Vi är ett näringslivsarkiv som förvarar och vårdar handlingar från företag, organisationer och enskilda personer som verkar i vår företagsamma del av Sverige. Hyllmeter efter hyllmeter är fyllda med dokument, kartor, ritningar och filmer i säkert förvar inför framtiden.
Delta i vår historia, du också.

Vilka är vi?

Arkivcentrum Dalarna är en ekonomisk förening som bildades 2006 på initiativ av Länsstyrelsen Dalarna, Högskolan Dalarna, Region Dalarna, Falu kommun, Stiftelsen Kopparberget, Dalarnas Folkrörelsearkiv, Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala och Stora Enso AB.

Gruppbild personal, från vänster: Ulf Engquist, Tommy Blomqvist, Björn Pierrou, Johan Ferling

Från vänster: Ulf Engquist, Tommy Blomqvist, Björn Pierrou, Johan Ferling

Arkivnotiser

Arkivcentrum Dalarna

Öppettider mån-tors kl 09-16

Stortallsvägen 4
79155 FALUN

Tel: 023-455 70

info@arkivcentrumdalarna.se