Ett hus - tre arkiv

I lokalerna på Tallenområdet finns tre arkiv i samma hus och tillsammans har vi en gemensam forskarsal. Här bevaras arkivhandlingar från slutet av medeltiden till idag.

Arkivcentrum Dalarnas arkivhus vid Tallenområdet

Arkivcentrum Dalarna

Ett näringslivsarkiv som förvarar och vårdar handlingar från företag, organisationer och enskilda med anknytning till Dalarnas näringsliv.

Dalarnas Folkrörelsearkiv

Arkiverar handlingar från Dalarnas  folkrörelser, politiska partier och föreningar. Handlingarna är från mitten av 1800-talet fram till idag.
Länk till Dalarnas Folkrörelsearkiv.

Falu kommuns centralarkiv

Består av Falu kommuns handlingar och arkivmaterial från gamla Falu stad, Stora Kopparbergs kommun, Vika, Aspeboda, Svärdsjö, Sundborn, Bjursås och Enviken. De äldsta handlingarna är från slutet av 1700-talet.
Länk till Falu kommuns centralarkiv.

Arkivnotiser

Arkivcentrum Dalarna

Öppettider mån-tors kl 09-16

Stortallsvägen 4
79155 FALUN

Tel: 023-455 70

info@arkivcentrumdalarna.se