Ett hus - tre arkiv

I lokalerna på Tallenområdet finns tre arkiv i samma hus och tillsammans har vi en gemensam forskarsal. Här bevaras arkivhandlingar från slutet av medeltiden till idag.

Arkivcentrum Dalarnas arkivhus vid Tallenområdet

Arkivcentrum Dalarna

Ett näringslivsarkiv som förvarar och vårdar handlingar från företag, organisationer och enskilda med anknytning till Dalarnas näringsliv.

Dalarnas Folkrörelsearkiv

Arkiverar handlingar från Dalarnas  folkrörelser, politiska partier och föreningar. Handlingarna är från mitten av 1800-talet fram till idag.
Länk till Dalarnas Folkrörelsearkiv.

Falu kommuns centralarkiv

Falu kommuns centralarkiv förvaras protokoll och handlingar från kommunens olika förvaltningar, bolag och stiftelser samt några enskilda arkiv. De äldre handlingarna är mestadels från 1700-talet och utgörs av protokoll från sockenmännens möten. Falu kommun bildades år 1971 i kommunreformen genom sammanslagningen av Falu stad och de intilliggande landskommunerna efter att de succesivt hade gått samman. De upphörda landskommunernas arkiv förvaras här: Aspeboda kommun 1863-1951, Bjursås kommun 1887-1970, Envikens kommun 1864-1970, Falu stad 1839-1970, Stora Kopparbergs kommun 1863-1966, Sundborns kommun 1863-1970, Svärdsjös kommun 1863-1970 och Vika kommun 1863-1966.

Centralarkivet vårdar och bevarar olika slags handlingar så som protokoll, beslut, personakter, ritningar och kartor med mera.

För att beställa kopia på betyg eller intyg för skolgång i Falu kommuns skolor gör du det här Beställ betyg och kursintyg

Arkivnotiser

Arkivcentrum Dalarna

Öppettider mån-tors kl 09-16

Stortallsvägen 4
79155 FALUN

Tel: 023-455 70

info@arkivcentrumdalarna.se