Organisation

Arkivcentrum Dalarna ekonomisk förening är ett näringslivsarkiv som bildades i oktober 2006. Föreningen bildades av Falu kommun, Region Dalarna, Dalarnas Folkrörelsearkiv, Stiftelsen Stora Kopparberget, Stora Enso AB och Riksarkivet. Övriga initiativtagare var Länsstyrelsen Dalarna, Högskolan Dalarna och Landsarkivet i Uppsala.

Uppdraget är att driva ett näringslivsarkiv och vara ett forum för näringslivshistoria i länet. Här förvaras, vårdas och tillgängliggörs handlingar från företag, organisationer och enskilda med anknytning till Dalarnas näringsliv.

Arkivnotiser

Arkivcentrum Dalarna

Öppettider mån-tors kl 09-16

Stortallsvägen 4
79155 FALUN

Tel: 023-455 70

info@arkivcentrumdalarna.se