Länkar

Företag

Näringslivet Falun Borlänge http://www.naringslivetfb.se

Näringslivarkivens Förening (NAF) http://www.naringslivsarkiv.se/

Näringslivets Arkivråd http://nla.nu/

Svenska Industriminnesföreningen http://www.sim.se/

Forskare

Riksarkivet www.riksarkivet.se

Nationella arkivdatabasen https://sok.riksarkivet.se/nad

Sondera, söktjänst för arkiv, bibliotek, ljud och bild
http://sondera.kb.se/

Dalarnas Museum http://www.dalarnasmuseum.se/

Högskolan Dalarna http://www.du.se/

Dalarnas länsarkiv, Håksberg
http://www.ltdalarna.se/Om-landstinget/Ovrig-landstingsverksamhet/Lansarkiv/

Tjänstemännens arkiv och museum http://www.tam-arkiv.se/

Folkrörelsernas Arkivförbund http://www.faf.nu/

Föreningen Bergslagsarkiv http://www.bergslagsarkiv.se/

Dalarnas Hembygdsförbund http://www.dalarnasmuseum.se/index.php/dalarnas-hembygdsfoerbund

Filmarkivet i Grängesberg
www.kb.se/samlingarna/Film-tv-och-radio2/Filmarkivet-i-Grangesberg/

Lantmäteriets arkiv: Historiska kartor   http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html

Skola och besökare

Tonåring på järnverket. Handlingar ur Domnarvets järnverks arkiv omkring 1900 publicerade på Riksarkivets hemsida "Arkivnycklar".
https://riksarkivet.se/tonaring-pa-jarnverket

Folk i rörelse, arkivdokument ur folkrörelsehistorien fram till 1922
http://www.folkirorelse.se/

Arkivnotiser

Arkivcentrum Dalarna

Öppettider mån-tors kl 09-16

Stortallsvägen 4
79155 FALUN

Tel: 023-455 70

info@arkivcentrumdalarna.se