Forskarsalen på Arkivcentrum Dalarna har stängt måndag 6 maj

Forskarsalen på Arkivcentrum Dalarna har stängt måndag 6 maj hela dagen.
Välkommen åter tisdag 7 maj. (forskarplats bokas i förväg).