Hej företagare!

Att investera i sitt arkiv är att ta vara på sin framtid. Arkivet är organisationens minne och samlade erfarenhet. För att kunna blicka framåt och utvecklas som företag eller organisation måste man ibland se tillbaka på det som har varit. Ni har en historia som definierar vilka ni är idag, och som kan hjälpa er att sätta kursen mot morgondagen.

Ert arkiv berättar om blomstrande affärer och djärva investeringar, men kanske också svåra kriser och problem som ni stött på och löst. Personer som gjort avtryck. Tjänster och produkter som satt spår. Ett bevarat företagsarkiv innebär en möjlighet att skriva sin historia och är samtidigt en guldgruva för framtida marknadsföring. Att ha ordning och reda på sina handlingar är att vara beredd inför framtida utmaningar och möjligheter.

 

Vad erbjuder Arkivcentrum Dalarna?

Genom att ni sköter er arkivering genom Arkivcentrum Dalarna så sparar ni tid, plats och pengar. Vi inventerar ert material, ser till att rätt information sparas samt ordnar och förtecknar dokumenten i enlighet med de lagar och rekommendationer som finns.

Våra lokaler erbjuder trygg förvaring med skydd mot brand, fukt och inbrott. Ni behåller äganderätten och bestämmer själva vem som får tillgång till materialet.

 

Kontakta oss!

Så, ta ett första steg mot en målinriktad skötsel av era samlingar och kontakta Arkivcentrum Dalarna för en diskussion om hur vi kan hjälpa er mot en bättre arkivförvaltning. Ni når oss på foretag[at]arkivcentrumdalarna.se eller på telefon 023-455 70.Söderfors_volymer_1